www.vendingportal.eu

Internetový portál o vendingu www.vendingportal.eu ore spoločnosť Vendea, s.r.o.Uvedenie do prevádzky portál www.vendingportal.eu. Portal je zameraný na propagáciu vendingu a firiem, ktoré sa vendingu venujú. Na portály je použitý publikačný systém Joomla 2.5.