Ponuka tvorby web stránok

Obsahuje základnú formu web stránky firmy na internete. Funkčnosť web stránky a rozsah rozšírení je obmedzený jedine časom k vytvoreniu web prezentácie. Maximálne 20 hodín práce cena od 250€.
Čítať ďalej...

Obsahuje najrozšírenejšiu formu web prezentácie firmy na internete. Funkčnosť web stránky a rozsah rozšírení je obmedzený jedine časom k vytvoreniu web stránky. Maximálne 35 hodín práce a cena od 400€.
Čítať ďalej...

Obsahuje najlepšiu a najkvalitnejšiu formu web prezentácie firmy na internete. Funkčnosť web stránky a rozsah rozšírení je nastavený k maximálnej spokojnosti zákazníka. Cena závisí na počte hodín strávených na web stránke. Ceny už od 800€.
Čítať ďalej...