Čo je redakčný systém?

Redakčný systém je program, ktorý ma na starosti zobrazovanie a správu internetových stránok. Vďaka redakčnému systému je možné aby mohol vkladať obsah a spravovať stránky aj užívateľ s minimálnimi znalosťami html jazyka

Redakčný systém je program, ktorý ma na starosti zobrazovanie a správu internetových stránok. Vďaka redakčnému systému je možné aby mohol vkladať obsah a spravovať stránky aj užívateľ s minimálnimi znalosťami html jazyka.